Informacje prawne

Edytor serwisu:

The Menu sp z oo, Regon: 382342463, KRS: 0000767155, NIP: 701-090-24-00

Kierownik redakcji: Johann Anfray

Białostocka 42, 03-741 Warszawa

Telefon: 576 569 206

E-mail : johann.anfray@lemenu.pl

Stronie internetowej : www.lemenu.pl

 

H.nocleg:

Prowadzący: Le Menu sp z oo

Białostocka 42, 03-741 Warszawa

Stronie internetowej : www.lemenu.pl

 

Rozwój:

Menu Sp z oo

Białostocka 42, 03-741 Warszawa

Stronie internetowej : www.lemenu.pl

 

Warunki korzystania:

Ta strona www.lemenu.pl  jest dostępny w różnych językach internetowych (HTML, HTML5, JavaScript, CSS, etc ...), dla lepszego komfortu użytkownika i bardziej przyjemnych grafiki, zaleca się korzystać z nowoczesnych przeglądarek, takich jak Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, etc ...

Agencja internetowa Le Menu wykorzystuje wszelkie dostępne jej środki, aby zapewnić rzetelne informacje i rzetelną aktualizację swoich stron internetowych. Mogą jednak wystąpić błędy lub pominięcia. W związku z tym użytkownik Internetu musi zapewnić dokładność informacji pochodzących z witryny i zgłaszać wszelkie zmiany w witrynie, które uzna za przydatne. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji ani za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą z nich wyniknąć.

Ciasteczka : Strona www.lemenu.pl możesz poprosić o akceptację plików cookie do celów statystycznych i wyświetlania. Plik cookie to informacja umieszczana na Twoim dysku twardym przez serwer odwiedzanej witryny. Zawiera kilka fragmentów danych przechowywanych na komputerze w prostym pliku tekstowym, do którego serwer uzyskuje dostęp w celu odczytania i zapisania informacji. Niektóre części tej witryny mogą nie działać bez akceptacji plików cookie.

Linki hipertekstowe: Witryny Le Menu sp z oo mogą zawierać linki do innych witryn lub innych zasobów dostępnych w Internecie. Menu sp z oo nie ma możliwości kontrolowania witryn w związku ze swoimi witrynami i nie odpowiada za dostępność takich witryn i źródeł zewnętrznych, ani nie gwarantuje tego. Menu sp z oo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakiegokolwiek rodzaju, wynikającej z treści tych stron lub źródeł zewnętrznych, w szczególności z informacji, produktów lub usług, które oferują, lub z dowolnego użytku, które mogą być wykonane z tych elementów. Ryzyko związane z tym użytkowaniem spada w całości na użytkownika Internetu, który musi przestrzegać swoich warunków korzystania.

Użytkownicy, subskrybenci i osoby odwiedzające strony internetowe nie mogą tworzyć hiperłącza do tej strony bez uprzedniej wyraźnej zgody Le Menu sp z oo.

W przypadku, gdy użytkownik lub użytkownik pragnie stworzyć hiperłącze do jednej ze stron internetowych Le oo Menu SP, to będzie się do niego, aby wysłać e-mail dostępną na stronie, aby formułować swoje żądania realizacji. Miejsce hiperłącza. Menu sp z oo zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia hiperłącza bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

Zapewnione usługi:

Wszystkie działania firmy, a także informacje o niej prezentowane są na naszej stronie www.lemenu.pl

Menu sp z oo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić na stronie www.lemenu.pl informacje tak precyzyjne, jak to tylko możliwe. informacje na stronie www.lemenu.pl nie są wyczerpujące, a zdjęcia nie mają charakteru umownego. Podlegają one modyfikacjom, które zostały wprowadzone od czasu ich umieszczenia w Internecie. Ponadto wszystkie informacje wskazane na stronie www.lemenu.pl są podane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie lub zmianie bez powiadomienia.

Umowne ograniczenie danych:

Informacje na tej stronie są jak najbardziej dokładne, a strona aktualizowana o różnych porach roku, ale może zawierać nieścisłości lub pominięcia. Jeśli zauważysz lukę, błąd lub coś, co wygląda na awarię, zgłoś to nam e-mailem na adres contact@lemenu.pl  poprzez możliwie najdokładniejsze opisanie problemu (strona powodująca problem, typ używanego komputera i przeglądarki itp.).

Wszelkie pobrane treści są wykonywane na własne ryzyko użytkownika i na jego wyłączną odpowiedzialność. W związku z tym Le Menu sp z oo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie komputera użytkownika ani utratę danych w wyniku pobrania. Ponadto użytkownik serwisu wyraża zgodę na korzystanie z serwisu przy użyciu najnowszego sprzętu, który nie zawiera wirusów oraz aktualnej przeglądarki najnowszej generacji.

Linki hipertekstowe utworzone w ramach tej strony internetowej do innych zasobów w Internecie nie mogą pociągać za sobą odpowiedzialności Le Menu sp z oo.

 

Własność intelektualna :

Cała zawartość tej witryny www.lemenu.pl w tym, bez ograniczeń, grafik, obrazów, tekstów, filmów, animacji, dźwięków, logo, gify i ikon, a także ich formatowania są wyłączną własnością firmy Le Menu Sp z wyjątkiem znaków towarowych, logo lub treści należących do inne firmy partnerskie lub autorzy.

Jakiekolwiek powielanie, dystrybucja, modyfikacja, adaptacja, retransmisja lub publikacja, nawet częściowa, tych różnych elementów jest surowo zabroniona bez wyraźnej pisemnej zgody Le Menu sp z oo. Takie przedstawienie lub powielanie w jakikolwiek sposób stanowi naruszenie podlegające karze zgodnie z artykułami L.335-2 i następnymi Kodeksu własności intelektualnej. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi naruszenie, które może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną i karną sprawcy naruszenia. Ponadto właściciele skopiowanych treści mogą podjąć kroki prawne przeciwko Tobie.

Oświadczenie do CNIL:

Zgodnie z ustawą 78-17 z 6 stycznia 1978 roku (zmienionej ustawą 2004-801 z 6 sierpnia 2004 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych odnoszących się do niej), plików i wolności, ta strona została przedmiotem deklaracji nr 1656629 do Krajowej Komisji Informatyki i Wolności (www.cnil.fr).

Sprzeczanie się:

Te warunki w miejscu www.lemenu.pl są regulowane prawem polskim i wszelkie spory lub sporów, które mogą wyniknąć z interpretacji lub wykonania będą one wyłączną jurysdykcję sądów na którym znajduje się siedziba społeczeństwa. Językiem odniesienia przy rozstrzyganiu wszelkich sporów jest język polski.

Dane osobiste :

Zasadniczo nie musisz podawać nam swoich danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej www.lemenu.pl.

Jednak zasada ta ma pewne wyjątki. Rzeczywiście, w przypadku niektórych usług oferowanych przez naszą witrynę może być wymagane podanie pewnych danych, takich jak: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres e-mail i numer telefonu. Dzieje się tak, gdy wypełniasz formularz, który jest oferowany w trybie online, w sekcji „ kontakt ».

W każdym przypadku możesz odmówić podania swoich danych osobowych. W takim przypadku nie będziesz mógł korzystać z usług serwisu, w szczególności z pozyskiwania informacji o naszej firmie lub otrzymywania biuletynów.

Wreszcie, możemy automatycznie zbierać określone informacje o sobie, kiedy po prostu przeglądanie naszej stronie internetowej, w szczególności: informacje na temat korzystania z naszej strony, takie jak obszary, które odwiedzasz i usług, dostęp, adres IP, typ przeglądarki, twój czas dostępu .

Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych celów statystycznych, aby poprawić jakość oferowanych Ci usług. Bazy danych chronione są przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. Transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. W sprawie ochrony prawnej baz danych.